Screen shots of TransMIDIfier 2.0:

Screen shot of TransMIDIfier 1.5.6:

 

Older screen shots: